سیم پیچ بلندگو سیم آلومینیومی 74 5 میلیمتری 74 46 میلی متر