برای رفلکتور 0 سیم پیچ آلومینیومی آینه ای روکش 22 میلی متری