رول نوار 1060 5182 پردازش سیم پیچ آلومینیومی به ازای هر کیلوگرم