فویل آلومینیومی طلا 3500 میلی لیتر برای سینی فویل آلومینیوم حرارتی آب بندی