آلومینیوم آنودایز 6061 t6 با ضخامت 2 میلی متر در هر تن