کویل ورق آلومینیومی با کیفیت بالا 5 میلی متر ضخامت 5083 h36 آسیاب برای کشتی