دستگاه کششی میله ای آلومینیومی بزرگ JD-450 9 با سرعت بالا