تابه فویل آلومینیومی یکبار مصرف 1750 میلی لیتری را خارج کنید