0 فویل آلومینیومی روکش دار و برجسته 08 میلی متری برای پنل عایق