ورق آلومینیوم آینه ای منعکس کننده چند لایه برای روشنایی نور و فلورسنت با فیلم آبی