فویل آلومینیومی با روکش PE برای ضخامت صنعتی 005 02 میلی متر