قیمت کویل آلومینیومی ضد خوردگی قیمت رول آلومینیومی خوب 1050 O برای رادیاتور و استفاده شیمیایی