لوله مقاوم در برابر خوردگی 60 میلی متر آلیاژ آلومینیوم در لسوتو