دارنده کانال آلومینیومی 30 سانتی متری Ustyle برای چراغ نوار LED