2 بشکه آلیاژ آلومینیوم با قطر کوچک 30 میلی متر در ماداگاسکار