فویل آلومینیومی PET روکش دار نقره ای با PET برای کیسه های بسته بندی جاروبرقی