1060 1070 3003 ورق پانچ دایره آلومینیومی درجه غذا برای داخلی اجاق گاز