فویل آلومینیومی برای بسته بندی درجه لمینیت 5 9 میکرون