یک دیسک سنسور 5082 t4 5 اینچی اکسید آلومینیوم قلاب و حلقه