نقره ای یک طرفه بسته بندی کابل آلومینیوم فویل آلومینیومی نوار محافظ سازنده نوار در چین