مشخصات آلومینیومی 50 میلی متری برای نورپردازی نوار خطی خطی