درصد بالا بشکه قطب تلسکوپی آلومینیومی 6063 موجود کاستاریکا