قیمت کارخانه صفحه ماشینکاری cnc آلومینیوم با روکش آنودایز شفاف برای تجهیزات ریلی