کویل آلومینیومی ناودان 3003 آلیاژی دوگانه یا PVDF برای بازار ایالات متحده آمریکا