با روکش روکش آلومینیومی با رطوبت با کاغذ کرافت ورقه ای